Szukaj

Regulamin

REGULAMIN

1. Warunki ogólne

● Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.

gamingsphere.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

● Sklep www.gamingsphere.pl prowadzony jest przez firmę:

GAMINGSPHERE

Grabieniec 80

60-700 Turek

NIP: 668-19-49-670 REGON: 384392850

● Zakupy w sklepie internetowym www.gamingsphere.pl oznaczają akceptację

niniejszego regulaminu.

● Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte na stronie www.gamingsphere.pl

znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli. Zostały użyte wyłącznie w celu

identyfikacji firmy.

● Zawartość sklepu internetowego www.gamingsphere.pl (opisy, grafika, loga,

ikony, zdjęcia) stanowi własność firmy GAMINGSPHERE objęta jest ochroną,

wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Zabrania się kopiowania całości witryny lub jej części bez zgody firmy

GAMINGSPHERE.

2. Procedura składania i realizacji zamówień

● Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka

oraz następnie poprzez przycisk "Zamawiam". Możliwy jest zakup zarówno

osób zarejestrowanych jak i bez rejestracji.

● Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie

danych adresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem

telefonu.

● Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia

złożone w dni powszednie, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane

następnego dnia roboczego.

● Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe

(nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

● Firma GAMINGSPHERE zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień

wzbudzających wątpliwości.

● Wysyłka zamówienia jest realizowana w okresie 5-20 dni roboczych. W

przypadku odstępstw od wskazanego okresu realizacji, kupujący zostaje

niezwłocznie poinformowany.

● Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.gamingsphere.pl

są podane w złotych polskich (podane są brutto).

● Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży - faktura VAT (w

dniu wysyłki towaru).

● Firma GAMINGSPHERE zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wysyłki w

przypadku wysyłki towarów niestandardowych.

● Sklep internetowy www.gamingsphere.pl zastrzega sobie możliwość zmiany

ceny zamówionego produktu (tylko po wcześniejszym poinformowaniu i

zaakceptowaniu przez zamawiającego) w przypadku nie posiadania produktu na

magazynie lub posiadania niepełnej ilości.

3. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

● W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług –

zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez

podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci

wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

● Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie gamingspehere.pl, należy złożyć

Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:

biurkagamingowe@gmail.com. Kupujący może skorzystać ze wzoru

odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres

GAMINGSPHERE GRABIENIEC 80, 62-700 TUREK

4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i

odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

● Gamingsphere

● Grabieniec 80

● 62-700 Turek

● Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu

od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych

przedmiotów].

● Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

● Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

● Adres: [adres kupującego]

● Data: [data odstąpienia od umowy]

● Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

● W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu

odesłania Towaru.

5. Opis procedury reklamacyjnej:

● Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod

adresem biurkagamingowe@gmail.com, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

o imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

o datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

o przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

o wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

● Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed

rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej

uzupełnienie we wskazanym zakresie.

● Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w

prawidłowej postaci.

● Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail

bądź na adres poczty tradycyjnej.

6. Brak odstąpienia od umowy:

o Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu gamingsphere.pl nie

przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę

za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed

rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,

wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca

zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem

Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto].

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,

znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce

„Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

8. DANE OSOBOWE

● Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas

korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

● Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej

realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu

Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje

dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności

zamieszczona w Sklepie.

9. Polityka prywatności

● ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

● Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca wpisany do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów:

● GAMINGSPHERE Grabieniec 80, 60-700 Turek

NIP: 668-19-49-670 REGON: 384392850

● właściciel sklepu internetowego gamingsphere.pl

10. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji

zamówienia.

1. Podstawa przetwarzania:

● Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

● Obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c

RODO)

● Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

● Prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub

obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

2. Podanie danych:

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia

umowy.

3. Skutek niepodania danych, w zależności od celu, w jakim dane są

podawane:

● brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie

● brak możliwości zrealizowania zamówienia przez Sklep

4. Możliwość cofnięcia zgody:

● w każdej chwili

● Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z

prawem.

11. OKRES PRZETWARZANIA

1. Dane osobowe przetwarzane są tylko w celu realizacji zamówienia na

wyraźne żądanie i przechowywane przez okres, w którym jest ku temu

podstawa prawna, a więc do momentu, w którym:

● przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania

danych

● ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową

zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron

● zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, jeśli to ona była

jego podstawą

● w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co

nastąpi najpóźniej.

12. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Do przetwarzania danych osobowych stosowane są środki organizacyjne i

techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie

połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

13. UPRAWNIENIA

1. Klientowi Sklepu przysługuje prawo żądania:

● dostępu do swoich danych osobowych

● ich sprostowania

● usunięcia

● ograniczenia przetwarzania

2. A także prawo:

● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

● żądania przeniesienia danych do innego administratora

3. Kontakt w celu realizacji praw lub żądań pod adresem e-mail:

biurkagamingowe@gmail.com

14. CIASTECZKA

1. Sklep syberdesk.pl korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

● są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

● umożliwiają m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu

● nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia

2. Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili można:

● usunąć pliki cookies

● blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

3. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich

obsługę w przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy przeglądarki.

4. Jeśli wykorzystywanie plików cookies nie zostanie wyłączone w

ustawieniach przeglądarki, oznacza to zgodę na ich wykorzystanie.

15. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

1. Sklep korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być

przekazywane dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

● podmiot realizujący dostawę towarów

● dostawca płatności

● hostingodawca

● osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych,

wspierające bieżącą działalność

16. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Pod adresem e-mail: biurkagamingowe@gmail.com

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów